Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 7 жовтня 2009 р. № 1307  Київ

Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1108 від 18.12.2018}

З метою визначення стратегії та основних напрямів подальшого розвитку України як морської держави Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Морську доктрину України на період до 2035 року, що додається.

2. Міністерству транспорту та зв’язку разом із заінтересованими органами виконавчої влади розробити та подати Кабінетові Міністрів України у тримісячний строк проект плану заходів з реалізації Морської доктрини України на період до 2035 року.

Прем’єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

МОРСЬКА ДОКТРИНА УКРАЇНИ на період до 2035 року